Antyczne TOP TRENDY
Subiektywna lista antycznych zabytków
PĘTLA ARGOLICKA - centrum kultury mykeńskiej

KORYNT

Stojąc pod tablicą z tekstem Hymnu o miłości i patrząc na wznoszący się Akrokorynt gdzie mieściła się świątynia Afrodyty -zachodziłam w głowę jak porywczy Paweł, który kiedyś znał jedynie drogę kamieniowania - jako argument swoich racji - potrafił tak suptelnie prawić o walorach miłości do cór i synów Koryntu.

Akrokorynt w tle


kolumny w stylu korynckim z czasów rzymskich; zbyt krótki trzon zburzył harmonię stylu ...


Która ładniejsza?


Greckie porządki architektoniczne są jednym z najczęściej zafałszowywanych w szkole tematów ze sztuki antycznej wmawia nam się bowiem, że najpierw był styl dorycki, potem joński, a na końcu koryncki. I o ile kapitel koryncki rzeczywiście pojawia się dosyć późno, o tyle pozostałe porządki rozwijały się w zasadzie równolegle, tyle że na różnych terenach - zdominowanych przez ludność różnego pochodzenia i mówiącą nieco innym dialektem. Dlatego oprócz Grecji Właściwej budowle doryckie najczęściej spotkamy w Italii i na Sycylii - czyli w koloniach zakładanych przez Dorów, porządek joński zaś w Azji Mniejszej: w samej Jonii i na wyspach. Nierzadko elementy kilku porządków współwystępowały w jednej budowli.


Hymn do miłości


  PRZEJDŹ NA FORUM