Kochani, proœba o szybkie tłumaczenie 3 wyrazów
Dziękuję serdecznie biem1 wesoły


  PRZEJD NA FORUM