Grecja szantażuje UE?
Warto chyba przedstawić uzasadnienie dla zwołania referendum. Może ktoś przeczyta i będzie miał własne (takie czy owakie) zdanie.
Tłumaczenie przemówienia Premiera Alexisa Tsiprasa:

Przez sześć miesięcy grecki rząd toczył walkę w warunkach bezprecedensowego gospodarczego ucisku w celu realizacji mandatu, który otrzymaliśmy 25 stycznia.

Mandat który dawał nam możliwość negocjacji z naszymi partnerami, aby zakończyć politykę oszczędności i umożliwić powrót dobrobytu i sprawiedliwości społecznej do naszego kraju.

Był to mandat dla osiągnięcia zrównoważonego porozumienia, w którym respektowana będzie zarówno demokracja jak i wspólne europejskie wartości i które doprowadzi do ostatecznego wyjścia z kryzysu.

Przez cały okres negocjacji proszono nas o realizację umów zawartych przez poprzednie rządy w memorandach, mimo, że ich polityka została kategorycznie odrzucona przez Greków w ostatnich latach.

Jednak ani przez chwilę nie myśleliśmy o poddaniu się czyli o zdradzeniu waszego zaufania.
Po pięciu miesiącach ciężkich negocjacji nasi partnerzy, niestety, przedstawili podczas wczorajszego posiedzenia Eurogrupy ultimatum dla greckiej demokracji i greckiego narodu.

Ultimatum które jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami i wartościami Europy, wartościami naszego wspólnego europejskiego projektu.

Grecki rząd został poproszony o zaakceptowanie propozycji, która nakładają na Greków nowe obciążenia, które nie są możliwe do przyjęcia i podważają odnowę greckiej gospodarki i społeczeństwa, propozycji, które nie tylko utrwalają stan niepewności, ale też akceptują więcej nierówności społecznych.

Propozycje instytucji obejmują: działania prowadzące do dalszej deregulacji rynku pracy, cięcia emerytur, dalsze obniżki płac w sektorze publicznym oraz wzrost podatku VAT na żywność, restaurację i turystykę, eliminując jednocześnie ulgi podatkowe dla greckich wysp.

Propozycje te bezpośrednio naruszają europejskie prawa społeczne i prawa podstawowe: pokazują, że w odniesieniu do pracy, równości i godności celem niektórych partnerów i instytucji nie jest opłacalne i korzystne dla wszystkich stron porozumienie, ale upokorzenie całego narodu greckiego.

Propozycje te pokazują przede wszystkim na naciski ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego na prowadzenie bardzo trudnej i surowej polityki cięć i oszczędności i czynią bardziej aktualną niż do tej pory potrzebę aby wiodące mocarstwa europejskie skorzystały z okazji i podjęły inicjatywę, która w końcu doprowadzi do końca greckiego kryzysu zadłużeniowego, kryzysu mającego wpływ na inne kraje i zagrażającemu przyszłości integracji europejskiej.

Drodzy Grecy,
Teraz na naszych barkach spoczywa historyczna odpowiedzialność wobec zmagań i poświęceń greckiego narodu, tak aby skonsolidować demokrację i suwerenność narodową. Nasza odpowiedzialność to przyszłość naszego kraju.

Ta odpowiedzialność wymaga od nas aby na ultimatum odpowiedzieć kierując się suwerenną wolą narodu greckiego.
Chwilę temu podczas posiedzenia gabinetu zaproponowałem zaproponowałem zorganizowanie referendum, tak aby Grecy byli stanie zdecydować w sposób suwerenny.
Propozycja została jednogłośnie przyjęta.

Jutro parlament zostanie zwołany w trybie pilnym aby przyjąć rządowy wniosek o referendum w najbliższą niedzielę 5 lipca w sprawie przyjęcia lub odrzucenia propozycji instytucji.

O swojej decyzji już poinformowałem prezydenta Francji, kanclerz Niemiec i prezesa Europejskiego Banku Centralnego, a jutro w liście formalnie poproszę przywódców Unii Europejskiej oraz instytucji, żeby obecnie obowiązujący program pomocowy został przedłużony na kilka dnia, tak aby Grecy mogli zdecydować wolni od nacisków i szantażu, zgodnie z wymogami konstytucji naszego kraju i demokratycznymi tradycjami Europy.

Drodzy Grecy,
Byłem proszony żeby na ultimatum w którym żąda się od nas bardzo poważnych i bardzo degradujących społecznie cięć bez końca i bez żadnych perspektyw na społeczne i gospodarcze ożywienie odpowiedzieć w sposób dumny i suwerenny, tak jak nakazuje grecka historia.

Na autorytaryzm i surową politykę oszczędności będziemy będziemy reagować w sposób demokratyczny, spokojnie i stanowczo.
Grecja, kolebka demokracji, wyśle głośną demokratyczną odpowiedź Europie i światu.
Osobiście przyjmę wynik waszego demokratycznego wyboru, niezależnie od tego jaki on będzie.

Jestem absolutnie przekonany, że wasz wybór uhonoruje historię naszego kraju i wyślę pełną godności wiadomość do świata.
W tych krytycznych momentach wszyscy musimy pamiętać, że Europa jest wspólnym domem narodów, że w Europie nie ma ani właścicieli ani gości.

Grecja jest i pozostanie integralną częścią Europy, a Europa jest integralną częścią Grecji. Bez demokracji jednak Europa będzie Europą bez tożsamości i bez busoli.

Zapraszam wszystkich do aby okazali jedność narodową i spokój, tak aby można było podjąć odpowiednie decyzje.
Dla nas, dla przyszłych pokoleń, dla historii Greków.
Dla suwerenności i godności naszego narodu.

Ateny, 27 czerwca, 1 w nocy.
Tłumaczenie: Szymon Martys


  PRZEJDŹ NA FORUM