Ziemia Obiecana?
Serbowie w jednym z obozów dla uchodŸców znaleŸli identyczny paszport jak znaleziony po zamachu w Paryżu(tylko inne zdjęcie)a służby Francji w tym roku udaremniły szeœć zamachów-Ÿródło PANORAMA.


  PRZEJD NA FORUM